Saint Sargis Church of Ashtarak
Spiritual / Religious site